КОТЛИ НА БИОМАСА

Доставка и монтаж на котли използващи за гориво различна биомаса (бали слама, пелети от слама, пелети от слънчогледова люспа и други суровини), с което може да отговори на индивидуалните нужди на клиента по отношение на капацитет, температура, налягане, гориво, стандарти за емисии и автоматизация.

 ИНЕА ЕНЕРДЖИ предлага цялата гама котли на датската фирма Justsen Energiteknik A/S:

  • Котли за топла вода
  • Котли за наситена пара
  • Котли за прегрята пара
  • Котли за производство на електроенергия чрез ORC метод с термично масло до 285 ⁰C или гореща вода под високо налягане достигащо 21.0 bar(g) и други

Котлите JUE-HHF са инсталирани в редица мащабни промишлени съоръжения по целия свят. Противотоковият дизайн на решетката и горивната камера е идеален за мокри дървени стърготини с до 55% влага на базата на общото тегло. Стандартно котлите са оборудвани със система за почистване със сгъстен въздух за котелни тръби и керамични плочки. За да позволят по-широк диапазон съдържание на влага в горивото, котлите могат да бъдат оборудвани с предварително нагряване на въздуха за горене, увеличаване на допустимата влага на гориво и рециркулация на димните газове за охлаждане на горенето, когато работят в долния край на спектъра на влага в горивото. Системата за пресяване на пепел за премахване на пропускането на решетката е налична като опция.

КОТЕЛ ЗА ТОПЛА ВОДА ТИП JUE-HHF

Мощност до 10 MW. Проектиран за гъвкавост, тъй като горивната система може да бъде адаптирана за всички видове горива от биомаса. Котелът се състои от решетка/радиантна секция с хоризонтален конвекционен барабан. Вертикалният економайзер на димните газове е наличен като опция.
• Мощност: 0.5 – 10.0 MW
• Класове на налягане: 8.0 / 12.0 / 16.0 / 19.5 / 21.0 bar(g)
• Решетка: Противотокова с водно охлаждане
• Конвекционна част: 2 хоризонтални тръби за димни газове
• Гориво: Всички видове биомаса
• Температура на потока: 115 – 190 ⁰C
• Радиантна част: Хоризонтални тръби за димни газове
• Економайзер Опционален: 2 външни тръби

Котел за топла вода модел JUE-MMV

Стандартизирани котли за топла вода ARGUS

СЕРИЯ КОТЛИ ЗА ТОПЛА ВОДА FLEX

Серията котли ARGUS Flex се предлага в три различни изпълнения, в зависимост от използваното гориво:
• Стандартно изпълнение: дървесни пелети/брикети и сухи гранулирани дървесни отпадъци
• Керамично изпълнение: мокри дървени стърготини и кора
• Изпълнение за слама: нарязана/настъргана слама и мискантус
• Мощност: 0.3 – 5.4 MW
• Гориво: Всички видове биомаса
Котлите ARGUS Flex са инсталирани по целия свят. Стандартно котлите са оборудвани със система за почистване със сгъстен въздух за котелни тръби. Системата за пресяване на пепел за премахване на пропускането на решетката е налична като опция

Котел с ниско налягане модел JUE-MMD

Котлите на биомаса са един от добрите варианти за преминаване към производство на енергия, било то топло или електроенергия, или комбинация от двете, избягвайки стандартните изкопаеми горива и използвайки въобновяема енергия. За разлика от другите 3 ВЕИ технологии, биомасата не се влияе от слънцето, вятъра или количиството воден стълб и може да се използва целогодишно 24/7 доставяйки електроенергия и топлина във фабрики и домове. Подходящи са за големи хотели, за оранжерии, за топлоцентрали, за отопление на общински и държавни сгради  – болници, училища, администрации. За внедряване в производства като пивоварни, маслобойни, фабрики за производство на етанол, хартия, дървесни плоскости и други.

Инвестицията в котли на биомаса е икономическа ефективна и технологично доказана инвестиция в бъдещето на фирмите и поколенията.