Линии за пелети

Пелетите представляват компактиран материал в цилиндрична форма, които се използват в няколко различни направления, като основните са отопление, храна за животни, постелка на животни, тор и други. С тях могат да се преработват различни суровини, като основната разлика в оборудването е в резултат от съдържанието на влага в суровината и размерът на входящият материал. Когато имаме за суровина материал с влага над 14%, то е необходимо да се предвиди в линията и сушилна инсталация. Когато едрината на фракцията за пелетиране е по-голяма от допустимата, то е необходимо да се предвиди и съответната раздробителна техника за подготовка на материала.

Пелети за отопление – основните размери са 6 и 8 мм в диаметър и 10 до 30 мм в дължина. Използват се както в малки камини и котли за домашни нужди, така и в котли за оранжерии, хотели, мандри, сушилни инсталации, в маслодобивната и  дървопреработващата индустрия, централи за производство на топло и електроенергия и други.

 Пелети за храна за животни  – според раличните големини и състав се използват за различни животни като крави, телета, прасета, патици, риби и други. Основни размери при животни са 3, 4, 6 и 8 мм диаметър и 10 до 40 мм дължина.

Пелети за постелка – последните години се използват все повече за постелка на животни, като най – вече на коне и птици. Използваният размер е най-вече 6 или 8 мм диаметър и 15 до 40мм дължина.

 Пелети за тор – може да се компактират различни материали, които са остатъци от смеси на естествена тор с постелка, биотор, изсушен субстрат от пречиствателни станции и други. Размер на пелета – 6 или 8 мм диаметър и 10 до 30 мм дължина.

При избора на линия за пелети трябва да се вземат в предвид много фактори, което означава и много и различни комбинации от оборудване. Избираме и предлагаме на клиентите ни комплекс от машини и оборудване като решение, което според нас е най – подходящо за тях според целта и заданието. Доставяме комплексни решения, които включват доставка и монтаж на нужните съоръжения. Проектирането и електроокабеляването също са част от нашите дейности.